Değerlerimiz

-ÖNCÜLÜK

*Ürün yaratmada öncüdür.

*Hizmette öncüdür.

*Teknolojide öncüdür.

*Kendini yenileme kabiliyetiyle öncülüğünün devamlılığını sağlar.

*Toplumsal sorumlulukta öncü role sahiptir.

 

 

-DÜRÜSTLÜK

*Etik değerlere sahiptir.

*Verdiği sözleri mutlaka tutar.

*Şeffaflık ilkesine sahiptir.

*İnsani değerlerden vazgeçmez.

 

 

-GÜÇLÜ YAPI

*Sürekliliği olan bir mali güce sahiptir.

*Yaygın ve etkin hizmet ağına sahiptir.

 *Gelişmiş, nitelikli insan kaynağına sahiptir.